Blog

LEJEDREJTIMI ME PIKË

Duke filluar nga data 16 Prill 2015 të gjithë mbajtësit e lejedrejtimit kanë një total prej 20 pikësh Çdo lejedrejtimi e lëshuar për herë të parë pas kësaj date, ka një total...

JO më xhama të errët në automjete…

Sipas DPSHTRR nga 7012019 ndalohet çdo shërbim automjeteve që kanë errësuar xhamin e përparmë dhe xhamat e parë anësorë! Pa dallim: Shefa, VIP-a, të Fortë! Në bashkëpunim me...

Leja e Drejtimit (Patenta)

Leja e Drejtimit (Patenta) është një dokument zyrtar i cili autorizon një individ të ngasë një mjet me motor: motoçikletë, veturë, kamion apo autobus Kjo leje drejtimi mund të...

LEJEDREJTIMI PËR HERË TË PARË

Kandidati duhet të ndjekë këtë rradhë veprimesh: a) regjistrim në autoshkollë për kursin e teorisë; b) testim i njohurive teorike; c) regjistrim për provën e verifikimit...

Mountains car travel

Although the surface of Antarctica is almost completely white, a field of green and brown algae clings to the underside of the sea ice around the frozen continent Previously, this...

ngarkoni më shumë
© 2015 - 2019 Patenta.al