Month: April 2017

Mountains car travel

Although the surface of Antarctica is almost completely white, a field of green and brown algae clings to the underside of the sea ice around the frozen continent Previously, this...

How to drive carefully

Although the surface of Antarctica is almost completely white, a field of green and brown algae clings to the underside of the sea ice around the frozen continent Previously, this...

What is Defensive Driving?

Although the surface of Antarctica is almost completely white, a field of green and brown algae clings to the underside of the sea ice around the frozen continent Previously, this...

© 2015 - 2019 Patenta.al
Patenta.al

Vetëm personat e interesuar për tu paisur me lejedrejtimi mund të aplikojnë. Duke marrë në konsideratë kërkesën tuaj, ju lutemi prisni konfirmimin në E-Mail, WhatsApp & Viber.