Month: November 2018

Leja e Drejtimit (Patenta)

Leja e Drejtimit (Patenta) është një dokument zyrtar i cili autorizon një individ të ngasë një mjet me motor: motoçikletë, veturë, kamion apo autobus Kjo leje drejtimi mund të...

LEJEDREJTIMI PËR HERË TË PARË

Kandidati duhet të ndjekë këtë rradhë veprimesh: a) regjistrim në autoshkollë për kursin e teorisë; b) testim i njohurive teorike; c) regjistrim për provën e verifikimit...

© 2015 - 2019 Patenta.al
Patenta.al

Vetëm personat e interesuar për tu paisur me lejedrejtimi mund të aplikojnë. Duke marrë në konsideratë kërkesën tuaj, ju lutemi prisni konfirmimin në E-Mail, WhatsApp & Viber.