Blog

Targat shqiptare bëhen më të sigurtat në rajon!

Targat shqiptare bëhen më të sigurtat në rajon! Me investimin e ri të DPSHTRR – MIE rriten elementet e sigurisë (në 15): Barkod Unik progresiv që do regjistrohet në eDPSHTRR (UPGRADE 100% i sistemit në implementim!), Hologramë me simbolet kombëtare, Virtual Security Thread, Chrome Free (💚), certifikuar 3M!

Sasia e furnizimit deri në 31.12.2022! Cilësi më e lartë PA RRITUR TARIFAT! Këto targa aplikohen për regjistrimet e reja, qytetarët/subjektet nuk detyrohen të ndërrojnë targat që kanë në përdorim!

Marrë nga: DPSHTRR

 

Komente (0):

  • Nuk ka komente ende, por ju mund të jeni i pari

Shto komente:

© 2015 - 2019 Patenta.al
Patenta.al

Vetëm personat e interesuar për tu paisur me lejedrejtimi mund të aplikojnë. Duke marrë në konsideratë kërkesën tuaj, ju lutemi prisni konfirmimin në E-Mail, WhatsApp & Viber.