Auto

Mountains car travel

Although the surface of Antarctica is almost completely white, a field of green and brown algae clings to the underside of the sea ice around the frozen continent Previously, this...

© 2015 - 2019 Patenta.al
Patenta.al

Vetëm personat e interesuar për tu paisur me lejedrejtimi mund të aplikojnë. Duke marrë në konsideratë kërkesën tuaj, ju lutemi prisni konfirmimin në E-Mail, WhatsApp & Viber.